Valmentaja

Nina Mäkeläinen, koulutus:

 • Sosionomi (AMK)
 • Lähiesimiestyön ammattitutkinto
 • Psykologian opinnot 25op (Lapin yliopisto)
 • Elämänkulun psykologia; parisuhteet, perheet ja vanhemmuus 5op (Itä-Suomen yliopisto)
 • Sovittelun peruskurssi
 • Motivoiva haastattelu työmenetelmänä –koulutus
 • Korva-akupunktion käyttö päihde- ja mielenterveystyössä –koulutus
 • Avekki –koulutus ja toimintatapamalli väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyyn ja hallintaan
 • Sosionomi- sosiaalialan kehittäminen ja johtaminen (YAMK)-opiskelija
 • Mentaalivalmennuskoulutus

Autan asiakkaitani lisäämään yleisesti hyvinvointiaan niin arjessa kuin työssä, sekä kohtaamaan kokemiaan haasteita . Kohtaamisen kautta pääsemme työskentelemään kohti ratkaisuja! Asiantuntemukseni valmennuksessa ei ole alasidonnaista, vaan palvelu on tarkoitettu kaikille, jotka kaipaavat vahvuutta omaan johtamiseensa, työhyvinvointiin ja jaksamaiseen, itsensä tutkiskeluun sekä yleiseen hyvinvointiin. Olen ratkaisukeskeinen valmentaja ja hyödynnän valmennuksessani paljon ihmisen omia kykyjä löytää omat voimavaransa ja vahvuutensa.

”Kaikissa meissä asuu oma sisäinen johtajamme, sen etsimineen johtavalta auttaa.”

Noudatan työssäni vahvaa arvopohjaa luottamuksellisuuteen, asiakaslähtöiseen toimintaan ja eettisyyteen.

Johtamisvalmennus

 • Johtajien, valmentajien, ohjaajien, opiskelijoiden, oman alansa ammattilaisten mentorointi, vahvistaminen ja sisäisen voiman löytäminen.
 • Oman minän löytäminen, tunnetaitojen sekä itsetunnon vahvistaminen.
 • Kotikäynnit sovitusti.
 • Palveluita myös muihin kuntiin sovitusti riippuen asiakkaan pyynnöstä.

Vietämme suurimman osan arjesta töissä tai koulussa ja sitten nukkuen. Se, lyhyt aika vapaa-ajalle, perheelle, ystäville ja omalle itselleen on hyvin pieni osa elämäämme ja vuorokauden kellontunteja. Siksi se aika tulisi käyttää hyvin, itseäsi kuunnellen, itseäsi hoitaen, hemmotellen ja vahvistaen. Johtavalta tuottaa johtamiseen ja työelämään, sekä myös opiskeluun välineitä työelämän ja oman työssäjaksamisen kehittämiseen. Työelämässä ja johtajuudessa on monesti mahdotonta tarkastella omia kokemuksiaan ja syvällisiä tuntemuksiaan, pohtia hyvän-, ja pahanolon lähteitä muiden kanssa, koska meillä on taipumus salata kaikkein syvimmät toiveet, haaveet, mutta myös pettymysten ja kaltoinkohtelun kokemukset muilta, joskus jopa itseltämme. Saatamme sinnitellä ikävässä työssä tai työilmapiirissä vuosia, kenellekään siitä puhumatta. Nykypäivän johtajilla vaatimukset ovat yhä kovemmat, jopa omien arvojen kanssa taistelevat. Työtä tulisi johtaa tehokkaasti, suurella sydämellä ja yhtä aikaa pitäisi olla työilmapiirin luoja, tsemppari, luja, innovatiivinen ja tuloksellinen vastuunkantaja. Siinä on paljon jo yhdelle ihmisille. Mihin aika menee? Miten suunnittelen ja aikataulutan työni? Ilman suunnitelmallisuutta ja kalenterin käyttöä eivät tuhannet langat pysy käsissäsi. Oikeanlaista johtajaa ei ole, Kukin meistä on vain ihminen, juuri siinä omassa työpaikassaan. Johtavalta tarjoaa keskustelutukea, opastusta, työkaluja ja menetelmiä johtajuuden kehittämiseen, suunnitteluun, yhteishengen luomiseen ja ennen kaikkea omaan jaksamiseen, niin yksilövalmennuksessa kuin etä- ja verkkokursseilla, sekä myös videoneuvotteluiden kautta; whatsapissa. zoomissa, facebookissa ja teamsissa. Jos esimies ei jaksa, se näkyy, välittyy ja vaikuttaa työntekijöihin ja työyhteisön toimivuuteen. Usein työntekijöiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta pidetään parempaa huolta työnohjauksen ja mentoroinnin suhteen, mutta esimiehet jäävät usein ulkopuolelle ja yksin. Yksin sinä et kuitenkaan ole! Kokemuksen syvällä rintaäänellä, monenlaista nähneenä ja kokeneena tiedän esimiehenä toimimisen taipaleen niin huimat nousut kuin jyrkät laskut. Ota rohkeasti yhteyttä ja varaa aikaa, niin keskustellaan. Sinä et ole yksin!

Mentaali-, ja hyvinvointivalmennus

Kannamme mukanamme usein kohtaamattoman menneisyytemme ja sitä kautta valtavaa tunnetaakkaa ja jopa ajatusvääristymiä itsestämme ja ympäröivästä maailmasta. Sen raskaan taakan huomaaminen näkyy yleensä henkisenä tai fyysisenä pahoinvointina. On ahdistusta, masennusta, alakuloisuutta, välinpitämättömyyttä, yllättäviä vihanpurkauksia, itsetuntohaasteita, itseinhoa, haasteita vanhemmuudessa ja parisuhteen ylläpitämisessä, on väsymystä, päänsärkyjä, lihas- ja nivelkipuja, selkävaivoja, hengitysteiden ongelmia sekä verenpainetautia ja sydänperäisiä ongelmia.

Keho ja mieli ovat yhtä. Kun mieli ei enää jaksa, ei jaksa kehokaan. Monikaan ei ymmärrä kehon antamia signaaleja ja merkkejä yhdistettäväksi psyykkiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen. Usein ensimmäiset hälytysmerkit alkavat väsymyksestä ja unettomuudesta, pää-, ja lihassäryistä, joille ei löydy syytä. Lääkärikäyntejä voi olla takana useita, mutta syy on yhä ratkaisematta. Moni ongelma on selvinnyt ja tulee selviämäänkin sillä, kun ihminen on itse valmis muutokseen ja valmis kokeilemaan jotain uutta. Tarvitaan valmiutta tutkimaan menneisyyttään, historian vaikutuksia nykypäivään, itsetutkiskelua, oivaltamisen intoa ja halua itseoivallukseen, ajatusten ja käyttäytymisen muutokseen, nimenomaan asenteiden tarkasteluun ja sitä kautta hyvinvointiin niin henkisesti kuin fyysisesti. Vain sinä voit päättää haluatko voida hyvin, niin itsesi, perheesi, puolisosi kuin lähimmäistesi kanssa. Haluatko löytää itsestäsi sen voiman, että tunteet ja ajatukset eivät enää hallitse sinua, vaan sinä niitä? Kukaan menneisyydestäsi ei enää päätä puolestasi, vaan sinä teet itse omat valintasi ja elät omaa elämääsi, omien valintojesi kautta. Itsetuntemus, ajatusmaailman ja asenteiden muuttaminen, päätös hyvinvoinnin rakentamiseen lähtee sinusta. Ei eilen, ei huomenna, vaan nyt! Ole rohkea muutokselle ja ota yhteyttä, niin katsomme yhdessä sinulle sopivat aiheet ja menetelmät, joilla voit alkaa rakentamaan uuttaa elämääsi. Mentaali-, ja hyvinvointivalmennuksia on yksilövalmennuksina toimitiloilla, sovitusti kotikäynneillä, mutta myös nyt vallitsevien olosuhteiden vuoksi myös etä-, ja verkkokursseina. Sekä myös etävideoyhteytenä whatsapin, facebookin, zoomin ja teamsin kautta. Voimme katsoa juuri sinun tilanteeseesi sopivat valmennukset joko lähi-, tai etätapaamisina. Valmennuskertoja toivon useampia, jotta pääsemme syvemmälle taustaasi, tunteisiisi ja ajatuksiisi avoimen ja luottamuksellisen työskentelyn kautta. Valmennuksiin kuuluu usein harjoitustehtäviä, jotka ovat sinua, ei minua varten. Niitä on kuitenkin hyvä käydä läpi yhdessä seuraavalla kerralla ja työstää edistymistäsi tätä kautta. Toivon myös paljon toiveita palautelaatikkoon tai spostitse, mitkä olisivat tärkeitä aihealueita etä-, ja verkkokursseille. Palaute on minulle tärkeää, koska sen kautta kehityn ja pystyn tekemään yhä laajempia ja kattavampia etävalmennus kokonaisuuksia.