Perheinterventiot

Johtavalta tarjoaa perheinterventioita perheisiin, joissa esiintyy haasteita ja tarvitaan ulkopuolista keskusteluapua, välienselvittelijää ja sovittelijaa perheen sisäisiin ongelmiin. Perheinterventio on menetelmä, joka auttaa avaamaan kipeän ja ehkä häpeällisenä pidetyn, koko perhettä koskevan ongelman yhteiseen, rakentavaan keskusteluun vaatien koko perheen motivoitumisen keskusteluihin.

Perheintervention tarkoituksena ei ole hoitaa sairasta vanhempaa tai lasta, vaan käynnistää prosessi, jossa perheen oma kyky ratkaista ongelmia vahvistuu, lasta suojaavat tekijät vahvistuvat ja kuormittavat asiat vähenevät. Tärkeä askel näihin tavoitteisiin pääsemisessä on avoin kommunikaatio ja ongelmista puhuminen perheen kesken.

Usein, kun perhe ajautuu kriisiin, jossa on joko parisuhteen haasteita, ongelmia lapsen päihteidenkäytön kanssa, peliriippuvuuden kanssa tai muita perhettä kuormittavia tekijöitä, niin perheen vuorovaikutusdynamiikka muuttuu ja roolit perheessä vaihtuvat.

Jokainen perhe on erilainen, mutta kriisin vaiheet pysyvät usein samoina ja pitkään jatkunut riippuvuustilanne käy usein mahdottomaksi ratkaista yksin. Perheessä koetaan usein ylihuolehtivaisuutta, asioiden kieltämistä, valehtelua, väkivaltaa, syyllistämistä, vanhemmuuden puutetta, tietämättömyyttä, häpeää ja avuttomuutta. Tulevaisuus näyttää synkältä ja tämäkin päivä on vain yhtä selviytymistä.

Et ole tilanteessasi yksin. Perheen ongelmat saadaan selvitettyä vain rehellisyydellä, yhteistyöllä ja avoimuudella, jossa ei haeta syyllistä vaan ratkaisua tilanteeseen. Perheellä tulee kuitenkin olla halu muutokseen, koska ilman muutosvalmiutta, emme voi lähteä työstämään raskaita asioita ilman avointa yhteistyötä. Pitkään jatkunut väsynyt ja voimavarojensa äärirajoilla toiminut henkilö ajautuu helposti totuttuihin toimintamalleihin; kuten ylihuolehtivaisuuteen, kontrollointiin, asioiden peittelyyn, jatkuvaan huolehtimiseen ja hätävarjeluun. Siihen on tultava muutos. Meillä kaikilla on oikeus elää omaa elämäämme ilman jatkuvaa huolenkantoa.

”Opittu totuus tarttuu meihin kuin tekojäsen, nastahammas tai vahanenä, mutta itse löydetty totuus on kuin oma ruumiinjäsenemme”

Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli ette ole saaneet riittävää apua muualta tai koette, että ulkopuolinen apu ei ole juuri teidän kohdallanne oikea palvelumuoto. Keskustellaan ensin tilanteesta ja katsotaan perheen tilanteesta riippuen käyntienmäärät.

Yhteys hyvin matalalla kynnyksellä ja luottamuksella. Voit ottaa yhteyttä puhelimitse, viestillä, whatsapilla, sähköpostilla, instagrammissa. Otan yhteyttä mahdollisimman pian, mikäli en heti ole tavoitettavissa.

Myös puhelinkeskustelut ovat mahdollisia, mikäli tämä palvelumuoto tuntuu vielä kaukaiselta. Tärkeintä, on että asioista voi ja uskaltaa puhua.

Luotetaan yhdessä parempaan huomiseen ja tulevaisuuteen. Et ole yksin asiasi kanssa. Ensimmäinen askel on tunnistaa ongelma ja toinen on yhteydenotto ja avun pyytäminen. Kolmas onkin yhteistyö ja asioiden eteenpäin vieminen.