• Johtamis-, mentaali- ja hyvinvointivalmennukset
 • Johtajien, valmentajien, ohjaajien, opiskelijoiden, oman alansa ammattilaisten mentorointi,
 • vahvistaminen ja sisäisen voiman löytäminen.
 • Oman minän löytäminen, tunnetaitojen sekä itsetunnon vahvistaminen.
 • Kotikäynnit sovitusti.
 • Palveluita myös muihin kuntiin sovitusti riippuen asiakkaan pyynnöstä.

Tavoitteena on saada kunnat sekä pienten ja suurten yritysten esimiehet ja johtokunnat huomaamaan yhteiskunnan kiireellisyys, työntekijöiden väsyminen, työn hukka-aika, sairauslomien lisääntyminen, työntekijöiden vaihtuvuus, ennenaikainen eläköityminen ja työn tehokkuuden ja tuottavuuden laskeminen. Koko organisaatio edustaa juuri, sitä yhtä ihmistä, jonka voimat ovat vähissä. Yrityksillä on nyt mahdollisuus tarjota juuri tälle työntekijälle Johtavallan palveluita. Tartu tilaisuuteen ja tee koko työyhteisöstä toimiva kompakti! Kustannustehokkuus on pitkällä aikavälillä hyvinkin suuri. Etkö sinä halua olla se rohkea muutoksentekijä, joka saa päätöksillään loistavia tuloksia aikaiseksi?

Työntekijöillä itsellään on nyt mahdollisuus tarkastella omaa jaksamistaan niin fyysisesti, henkisesti kuin psyykkisesti; niin työssä, opiskeluissa kuin arjessa yleensä. Jos tuntuu, että tarjolla olevat palvelut eivät riitä, Johtavalta auttaa! Jos tuntuu, että kaipaat keskusteluapua, valmennusta johonkin tiettyyn osa-alueeseen, haluat valmennusta kasvotusten tai etäkoulutuksena juuri sinulle sopivana aikana, olen käytettävissäsi!

”Opastusta, ohjausta, neuvontaa, uudenlaista ajattelua juuri sinun elämääsi ja tulevaisuuttasi varten”

Missio:

Menestyvä, taloudellisesti kannattava, uudenlainen, innovatiivinen psyykkisen tuen muoto monipuoliselle asiakaskunnalle. Palvelumuoto, jota tämänhetkisessä hektisessä elämäntilanteessa elävät asiakkaat tarvitsevat tähän hetkeen ja mahdollisesti jatkumollisesti määritellen pitkälle tulevaisuuteen. Palveluita tuotetaan laadukkaasti, asiakaslähtöisesti ja luotettavasti, aina asiakkaan tämän hetkiset toiveet ensisijaisesti ajateltuna.

Visio:

”Elämän yhtenä kulmakivenä on uuden oppiminen. Oppia uutta itseensä, työhyvinvointiin ja oman minän kehittämiseen. Oppiminen ei lopu koskaan ja valmennuksen kautta oppisen vahvistaminen on nyky-yhteiskunnassa vaadittavaa”Palvelu on uniikki, uudenlainen johtamisen ja henkisen hyvinvoinnin valmennus, niin lähipalveluina kuin etä-koulutuksina. Palvelussa tarjotaan uudenlaista, laadukasta, uniikkia, asiakaslähtöistä ja monipuolista henkisen hyvinvoinnin ja itsensä johtamisen kasvattavaa palvelua eri asiakasryhmille. Laatujohtaminen ja menestymisen saappaat ovat kaikkien saavutettavissa, niihin tarvitaan joskus vain toisen apua ja valmennusta. Oman hyvinvoinnin huolenpito voi joskus jäädä vähemmälle, mutta koskaan ei ole liian myöhäistä tehdä elämääsi muutos. Muutoksen voit tehdä vain sinä itse, minä toimin rakennuksen tukipilarina.

”Vahvista mielesi voimaa ja vapaudu mieltäsi rajoittavista tekijöistä.”

Tulokset, mihin vaikuttaa:

 • Keskittymiskyky
 • Flow-tila
 • Stressin hallinta
 • Tunteiden hallinta
 •  Rentoutumiskyky                                                 
 • motivaatio                                                           
 • ongelmanratkaisukyky
 • itsetunto ja itsevarmuus
 • oman johtajuuden vahvistaminen
 • oman toiminnan vahvistaminen
 • uusien käyttäytymismallien/toimintamallien käyttöönotto
 • Mielikuvaharjoitukset
 • Tavoitetilan saavuttaminen ja sisäisen suunnitelmallisuuden saavuttaminen
 • unen laatu
 • jännittäminen
 • urheilu ja motivaatio
 • elämänlaatu
 • riippuvuuksiin puuttuminen ja ohjaus
 • perheen sisäisen dynamiikan löytäminen
 • perheiden interventiot ristiriitatilanteisiin ja riippuvuuksiin matalalla kynnyksellä
 • perheiden psykososiaalisten haasteiden käsittely, muutos ja ongelman ratkaisuprosessisen reflektointi ja mallintaminen
 • turvallisuusjohtamisen kehittäminen
 • työyhteisön kehittäminen